Administracija

  

Pareigos Vardas, pavardė El. paštas
Direktorius, II vadybinė kategorija Antanas Indriulis antanas.indriulis@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, III vadybinė kategorija Svetlana Lacienė svetlana.laciene@gmail.com
Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Stasys Noreika
Profesinio mokymo skyriaus vedėja, II vadybinė kategorija Albina Kavaliauskienė albkav@gmail.com
Vyriausioji finansininkė Indra Livanienė Indra.liv@gmail.com
Praktinio mokymo vadovas Vytautas Jonuška
Neformaliojo švietimo organizatorė Edita Dovidonienė editadov@gmail.com
Darbų ir civilinės saugos inžinierius Rimvydas Mažulis rimvydasmazulis@gmail.com