• 1937 metais įkurta Žeimelio žiemos žemės ūkio mokykla.
  • 1951 metais birželio 29 dieną organizuotas Žeimelio filialas prie Jakiškio žemės ūkio mechanizacijos mokyklos.
  • 1952 metų sausio mėnesį mokyklos pavadinimas pakeičiamas, ji tampa Linkuvos rajono Žeimelio mechanizacijos mokykla.
  • 1964 metais – Kaimo profesinės technikos mokykla Nr. 6.
  • 1973 metų liepos 1 dieną – Kaimo vidurinė profesinė technikos mokykla Nr. 6.
  • 1984 metų rugpjūčio 16 dieną – Vidurinė profesinė technikos mokykla Nr. 66.
  • 1988 metų liepos 27 dieną – Profesinė technikos mokykla.
  • 1989 metų lapkričio 15 dieną Žeimelio žemės ūkio mokykla.