Paminėjome, pagerbėme, išlydėjome

 

Graži ir prasminga šventė kovo 7 dieną vyko Žeimelio technologijų ir paslaugų mokykloje. Paminėjome Lietuvos savarankiškumo įteisinimo dieną, už įvairius nuopelnus apdovanojome moksleivius ir mokytojus, į gyvenimą išlydėjome grupę absolventų.

„Tik laisvas žmogus teikia laisvas mintis“, tai eilutė iš mokyklos direktoriaus Antano Indriulio šventinio sveikinimo, skirto Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.

Profesinio mokymo skyriaus vedėja Albina Kavaliauskienė džiaugėsi, kad jos kartai neteko išvysti karo baisumų, o jaunimas, gimę ir gyvenantys jau laisvoje Lietuvoje, turi tai mokėti įvertinti ir savo darbais puošti Lietuvą.

Šventės skirtos tam, kad pasidžiaugtume nuopelnais ir patirtume geras emocijas, o kad turime kuo pasidžiaugti ir kam padėkoti, liudijo didžiulis pluoštas parengtų padėkų.

Šiais mokslo metais 12 mokinių ir 5 profesijos mokytojai profesines kompetencijas tobulinosi Austrijoje, jiems buvo įteikti EUROPAS dokumentai, Austraining Lernziel GmBH sertifikatai ir mokyklos pažymėjimai.

 Didelis būrys moksleivių gavo padėkas už gerus mokymosi ir sportinių varžybų rezultatus, bei aktyvią visuomeninę veiklą.

Sausio mėnesį pardavėjo kvalifikaciją įgijusiems absolventams, pirmiesiems buvo įteikti profesinio mokymo diplomai su nauju – Žeimelio technologijų ir paslaugų mokyklos pavadinimu.  

Šventės pabaigoje posmai, gėlės ir padėka už suteiktas žinias, bei rūpestį buvusiai auklėtojai, vyresniajai profesijos mokytojai Juritai Krūminienei.

Daug gražių žodžių Lietuvai skyrė renginio vedėjos pirmo kurso mokinė Gabrielė Kiznytė ir trečio kurso mokinė Samanta Ščegauskaitė.

Šventės scenarijų paremtą Lietuvos istorijos kronika, paruošė Gabrielė Kiznytė ir istorijos mokytoja Lina Ulinienė.

 Jautrias ir prasmingas dainas dovanojo moksleivių estradinio ansamblio dalyviai Fausta Morkevičiūtė, Kamilė Samanavičiūtė ir Gediminas Ušeckas, juos ir visą šventinę programą paruošė neformaliojo švietimo organizatorė Edita Dovidonienė.

 

Regina Noreikienė

bibliotekininkė