PRANEŠIMAS APIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŽEIMELIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS PERTVARKYMĄ

 

Paskelbta: 2018 m. gruodžio 10 d.

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 1033 „Dėl biudžetinių profesinio mokymo įstaigų pertvarkymo į viešąsias įstaigas ir turto investavimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1011 „Dėl biudžetinės įstaigos Žeimelio žemės ūkio mokyklos pavadinimo pakeitimo ir pertvarkymo“, informuojame, kad pertvarkoma biudžetinė įstaiga – Žeimelio žemės ūkio mokykla, kurios teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – Vytauto Didžiojo g. 20A,  Žeimelis; juridinio asmens kodas – 190809141; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

Po pertvarkymo nuo 2019 m. sausio 1 d. veiksianti viešoji įstaiga – Žeimelio technologijų ir paslaugų mokykla, kurios teisinė forma – viešoji įstaiga, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 20A,  Žeimelis, juridinio asmens kodas – 190809141. Įstaigos savininkė – Lietuvos Respublika (valstybė). Valstybės, kaip Įstaigos savininkės, teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, juridinio asmens kodas – 188603091, buveinės adresas Vilnius, A. Volano g. 2.

Su Žeimelio žemės ūkio mokyklos įstatais ir pertvarkomos įstaigos praėjusių trejų metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, finansinės būklės ataskaitomis ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitomis galima susipažinti Žeimelio žemės ūkio mokyklos buveinėje (Vytauto Didžiojo g. 20A,  Žeimelis) darbo dienomis nuo 8 val. 00 min. iki 16 val. 45 min. (penktadieniais iki 15 val. 30 min., pietų pertrauka – nuo 11 val. 30 min. iki 12 val. 30 min.).